De klant

Onze klant is een toonaangevende, internationale specialist in onlinewerving. Ze brengen werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact via webgebaseerde diensten, zodat bedrijven getalenteerde krachten kunnen vinden, in dienst nemen en volgen. Het bedrijf van de klant is aanzienlijk gegroeid en biedt nu diensten aan in meerdere landen over de hele wereld. Hun technische vereisten (programma’s, website enz.) en hun linguïstische behoeften vormen dan ook een grote uitdaging.

De uitdaging

Het vertalen van hun website naar 10 verschillende talen.

TRAINING OP LOCATIE VOOR EEN BEDIENINGSHANDLEIDINGSPROJECT VAN 20.000 PAGINA'S

De klant wilde al hun documentatie (5000 pagina’s aan handleidingen) laten vertalen naar vier talen. Ze kozen ons voor het leveren van deze meertalige documentatie.

Meer...

De oplossing

  • Een face-to-facemeeting met tien vertalers op het kantoor van de klant in Brussel bleek essentieel om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Er werden trainingscursussen georganiseerd voor de vertalers bij de klant op locatie. Zo werden ze voorzien van de benodigde informatie over de technische aspecten (maximumaantal tekens voor de vertaling van knoppen enz.) om de vertaling te kunnen maken overeenkomstig de vereisten van de klant.

 

  • De terminologie is van cruciaal belang bij lokalisatie, vooral in zeer specifieke vakgebieden zoals Human Resources. Voor onze klant hebben we het volgende proces geïmplementeerd, dat nu de basis vormt voor alle vergelijkbare projecten:

 

  • GIB Consult zorgde voor de extractie van de brontermen waarmee vervolgens een meertalige terminologielijst werd samengesteld. Eerst werd alle bronmateriaal doorgenomen door een ervaren vertaler om de specifieke termen te verzamelen en toen de lijst voorbereid was, werd deze naar alle talen vertaald vóór de start van het project.

 

  • De terminologielijst werd gecontroleerd en goedgekeurd door de klant om ervoor te zorgen dat de terminologie van hun keuze gebruikt werd in alle documentatie.

 

  • Het stellen en beantwoord krijgen van vragen is belangrijk tijdens het vertaalproces om eventuele twijfelpunten in de brondocumenten duidelijk te krijgen (stilistisch, terminologie, referenties enz.). GIB Consult maakt gebruik van speciale overzichtelijke vragenformulieren zodat de klant gemakkelijk antwoorden en uitleg kan geven. Het beantwoorde vragenformulier wordt altijd verspreid onder alle vertalers, zodat vragen over de brontekst gedeeld worden met het hele team.

 

  • De vertaalgeheugens en terminologiedatabases worden geüpdatet zodat ze gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten. Zo kunnen we garanderen dat toekomstige vertalingen consistent zijn met de bestaande, zelfs als ze door een andere vertaler gemaakt worden. Deze vertaalgeheugens zijn het eigendom van de klant en kunnen op elk gewenst moment opgevraagd worden.

DE MULTIMEDIA-UITDAGINGEN VAN IBM

Integreren van verschillende lokalisatiediensten om IBM te ondersteunen bij het vertalen van content in verschillende bestandsindelingen (PPT of Flash) naar meerdere talen.

Meer...

Het resultaat

Dankzij de geïmplementeerde processen kon de klant op tijd live gaan en kunnen de geüpdatete en nieuwe versies consistent en efficiënt beheerd worden.

MEERTALIGE CONSULTANCY VOOR EEN IT-BEDRIJF DAT NIEUWE MARKTEN WIL AANBOREN

Onze klant opereert internationaal en moet daarom al zijn producten lokaliseren in de talen van alle markten waar ze actief zijn.

Meer...